''Een goed gebouw begint met een goede fundering''

Het gaat om de volgende drie categorieën:


1. Bouwwerken aan de achterzijde van het bestaande (hoofd)gebouw die binnen een afstand van 2,5 meter van het (hoofd)gebouw geplaatst worden (ook wel ‘2,5 meter zone’ genoemd)

2. Bouwwerken aan de achterzijde van het bestaande (hoofd)gebouw die buiten de 2,5 meter zone geplaatst worden

3. Overige kleine bouwwerken die aan de voorzijde van het bestaande (hoofd)gebouw geplaatst worden, mits niet groter dan 2m2 en niet hoger dan 1 meter

Bouwwerken aan de voor- en zijkant van het bestaande (hoofd)gebouw, hebben grotere invloed op de omgeving dan bouwwerken die achter het bestaande gebouw worden geplaatst. Bouwwerken in categorie 3 mogen sowieso zonder vergunning geplaatst worden.

Je hebt geen omgevingsvergunning nodig voor het bouwen indien:


1. Binnen de 2,5 meter zone de hoogte van het bouwwerk (a) maximaal 4 meter is, (b) maximaal 0,3 meter boven de vloer van de eerste verdieping van het bestaande gebouw is, en (c) niet hoger is dan het bestaande (hoofd)gebouw waar tegen aan gebouwd wordt.

2. Buiten de 2,5 meter zone gelden de volgende voorwaarden: De hoogte van het bouwwerk is maximaal 3 meter (gemeten vanaf het maaiveld), de totale oppervlakte van het bouwwerk mag niet meer bedragen dan 30 m2, de strook binnen 1 meter van een naburig erf mag voor maximaal 10m2 bebouwd worden, en buiten de 2,5 zone mag het bouwwerk niet gebruikt worden als slaapkamer of keuken. Wel mag deze gebruikt worden als garage, bijkeuken, atelier, berging of hobbyruimte.

3. De afstand tussen het bouwwerk en openbaar toegankelijk gebied (trottoir/weg) is minimaal 1 meter.

4. Het bouwwerk mag niet voorzien zijn van een dakterras, balkon of andere soorten buitenruimte.

5. Het achtererfgebied mag niet meer dan de helft worden volgebouwd.

6. Het bouwwerk mag niet gebouwd worden aan of bij een woonwagen, een tijdelijk hoofdgebouw of een recreatiewoning.


Een meldingsplicht kun je via het omgevingsloket aanvragen.