Versie van 20 januari 2021


Eén van Crumble development’s kernwaarden is transparantie in de manier waarop we gegevens over jou verzamelen en gebruiken. Met het oog op transparantie bevat dit beleid gedetailleerde informatie over hoe en wanneer we jouw privacy waarborgen.

Via info@crumbledevelopment.nl kun je altijd contact met ons opnemen als het gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Privacy beleid

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Crumble development, gevestigd aan de Hulsweg6 (gebouw 9), 5866 CL Swolgen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

De volgende website en applicaties behoren tot Crumble development: www.crumbledevelopment.nl

Veiligheid

Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de moderne technieken (e.g., SSL-certificaat ‘Let’s Encript’, Wordfence). Ook zorgen we ervoor dat de meest recent systeem updates en plugin updates geïnstalleerd zijn, om de veiligheid van onze website, server en schijf – en daarmee jouw gegevens – te waarborgen. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Mocht jij van mening zijn dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via info@crumbledevelopment.nl. Wij zullen dan binnen enkele dagen reageren op jouw email.
Persoonlijk

Wij verwerken en gebruiken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Specifiek gaat het dan om de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam;

Adresgegevens

IP-adres;

Email adres.

Optioneel: jouw telefoonnummer.

Wij gebruiken geen ‘bijzondere’ en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website heeft dan ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@crumbledevelopment.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat doet Crumble development met jouw gegevens, en waarom?

Wij gebruiken van jouw ontvangen gegevens (bijvoorbeeld ontvangen via het contactformulier, email of persoonlijk bezoek), maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over jouw bezoek aan onze website. Wat betreft van jouw ontvangen gegevens: Wij hebben de gegevens nodig om met jou in contact te komen gedurende loop van de opdracht en voor facturatie. Na betaling van de opdracht zullen wij jou vragen of wij jouw gegevens moeten verwijderen. Je doet dit schriftelijk bevestigen, en ontvangt een kopie van jouw gemaakte keuze. Indien jij voor de verwijdering van jouw gegevens uit onze database hebt gekozen, zullen wij jouw gegevens meteen verwijderen. Wat betreft de door onszelf verzamelde gegevens: Wij gebruiken de die gegevens om analyses te kunnen uitvoeren met als doel onze diensten continu te verbeteren en aan te passen. De gegevens worden altijd geanonimiseerd.

Wat doet Crumble development niet met jouw gegevens

Wij gebruiken jouw gegevens nooit om aan andere partijen te verkopen.
Hoelang bewaart Crumble development persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld (zie ”Wat doet Crumble development met jouw gegevens, en waarom?”).
Gegevens inzien, aanpassen of (laten) verwijderen
je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Crumble development en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@crumbledevelopment.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij jou een bevestigingsmail sturen. Crumble development wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies
Om ervoor te zorgen dat de crumbledevelopment.nl website goed werkt maakt Crumble development gebruik van cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid vind je hier.