3D ontwerp

Wij ontwikkelen 3D modellen van de door ons ontwikkelde gebouwen. De ontwikkeling van een 3D model is van tweeledig voordeel: Je krijgt in één oogopslag een idee van hoe het gebouw eruit komt te zien, en je ziet wat de ideale positie en indeling van het gebouw is ten opzichte van de zon (schaduwvorming). Dit kan helpen bij het besluitvormingsproces en het opdoen van additionele ideeën. Daarnaast vormt het maken van een 3D model een essentieel onderdeel van ons bouwproces. Met behulp van een 3D model kunnen we faalkosten minimaliseren.